Czemu wybrać właśnie nas? Ekipa Remontowa Kraków

Ekipa Remontowa Kraków1

WYCENA

Dokonujemy bezpłatnej wyceny prac, omawiamy terminy, materiały, projekty
Ekipa Remontowa Kraków2

UMOWA+ZALICZKA

Podpisujemy umowę z zaznaczeniem wszystkich szczegółów zlecenia
Ekipa Remontowa Kraków3

REALIZACJA

Dokonujemy prac budowlanych w zakresie wcześniej opisanym umową
Ekipa Remontowa Kraków4

ZAPŁATA KOŃCOWA

Klient odbiera pracę, dokonujemy ewentualne poprawki, rozliczamy zlecenia

Wycena

Podczas wyceny staramy się ustalić wszystkie szczegóły zlecenia. Ustalamy materiały, projekty, plany, dogodny czas wykonania remontu.

Na podstawie wszystkich detali podanych przez klienta kalkulujemy cenę całkowitą oraz formy płatności. Zwykle wygodną formą płatności zarówno dla nas, jak i dla klienta jest rozliczanie się na podstawie płatności za zakończony etap prac.

Cena podana klientowi jest zwykle ceną całkowitą i finalną, która może zmienić się jeśli klient zmieni plany w trakcie prac remontowo-budowlanych, poszerzy zakres remontu, zażyczy sobie dodatkowych prac, lub wynikną nieoczekiwane sytuacje niezależne od nas i od klienta jak np. wymiany instalacji elektrycznej, wodnej czy ściekowej...

Umowa

Umowa podpisywana przez obie strony: zlecającego (klienta) oraz przyjmującego zlecenie (firma budowlana) musi zawierać każdy detal który ma być wykonany. Obowiązki przyjmującego zlecenie musi być jasno i przejrzyście określone dla dobra obu stron.

Nikt nie chce sytuacji w której jedynie pobieżne określenie dzieła nie będzie na tyle jasne, że firma budowlana wykona je częściowo, lub też klient będzie dokładał prac budowlanych jednocześnie nie chcąc się za te rozliczyć dodatkowo.

Realizacja

Realizacja zlecenia remontowo-budowlanego (jeśli strony nie ustalą inaczej) powinna rozpocząć się i zakończyć zgodnie z ramami czasowymi określonymi przez obie strony w umowie.

Czas zakończenia może się zmienić jeśli obie strony zakładały np. użycie innych materiałów, które w toku prowadzonych prac okazały się niewłaściwe. Często zdarza się również, że błędna wiedza na temat instalacji elektrycznej wymaga skorygowania umowy o dodatkowe prace elektryczne i wymianę instalacji w części lub całkowicie.

Zapłata

Zapłata za powierzone dzieło zwykle odbywa się partiami zgodnie z harmonogramem prac i odbiorem etapów, ale po odbiorze całkowitym pozostaje kwestia ewentualnych poprawek, korekt i rozliczenia pozostałej kwoty.

Płatność ta ma miejsce, gdy klient nie wnosi zastrzeżeń i odbiera całość wykonanej pracy bez wnoszenia reklamacji.

24 / 7 Pogotowie budowlane:   +48 502 849 350